Reserveret gravsted

Hvis man ønsker at reservere et gravsted, kræver vedtægterne for kirkegården, at man tegner et legat for vedligeholdelse af det pågældende gravsted i min. fem år. Hvis du mener at have reserveret et gravsted, bedes du rette henvendelse til graveren for at kontrollere, at der er betalt for det.

Graver Hans Friis kan kontaktes på tlf. 21 71 84 07 eller på mail graver@sengeloesekirke.dk.

 

Kirkeværge Paul Kehler

 

Vedtægter for Sengeløse Kirkegård kan hentes her.


Prisliste for gravsteder m.m.


Ønsker du tilbud eller oplysninger om gravsteder og/eller takster, bedes du rette henvendelse til graver Hans Friis Christensen. Se under kontakt øverst på hjemmesiden.