Vedtægter for Sengeløse Kirkegård kan hentes her.


Prisliste for gravsteder m.m.


Ønsker du tilbud eller oplysninger om gravsteder og/eller takster, bedes du rette henvendelse til graver Anders Kjelgaard. Se under kontakt øverst på hjemmesiden.