Kirken er åben

Det betyder, at døren til kirken vil stå åben for besøg i dagtimerne. Vi kan igen holde gudstjenester, dåb og vielser, bisættelser og begravelser. Men det bliver under anderledes forhold, end dem vi er vant til. Vi må  højest være 40 kirkegængere i kirkens rum på samme tid. Afstandskravene er 2 meter. Disse gælder ikke for familier og medlemmer af samme husstand. De må gerne sidde tæt. Der vil være opstillet sprit i våbenhuset. Vær tryg ved at komme. Vi passer på hinanden. De samme retningslinjer gælder for arrangementer i sognegården.

 

Valg til menighedsrådet

I over 90% af sognene i Danmark har der i de sidste mange år kun været én liste til menighedsrådsvalget – og således også i Sengeløse. I et forsøg på at gøre valghandlingen mere demokratisk har Folketinget vedtaget en ny lov om valg til menighedsråd.

Der afholdes orienteringsmøde sammen med det

årlige menighedsmøde 9. juni 2020 kl. 19:00 i Sognegården,

hvor reglerne omkring valget vil blive gennemgået og hvor du kan høre om menighedsrådets arbejde i den forgangne periode og planer for fremtiden.

Det annoncerede møde i maj blev jo udsat, så hold Jer orienteret på kirkens hjemmeside

https://www.sengeloesekirke.dk/ - hvis dette møde også skulle blive udsat.

Med venlig hilsen

Sengeløse Menighedsråd

 

Lars Enghoff Jensen

Formand

SnakSammen.dk - En ny digital besøgstjeneste

Mange af os er isoleret i denne tid. Vi skal tænke ekstra meget på hinanden og på fællesskabet.
Derfor har Boblberg og Røde Kors udviklet en digital besøgstjeneste kaldet www.SnakSammen.dk, som tilbyder, at alle nu kan få et digitalt besøg – også dig!

Få en hyggelig snak via video med en frivillig samtale-ven. Man kan snakke om alt fra dagens nyheder til fælles interesser og oplevelser. Fællesskabet venter på dig! 

Læs mere på www.SnakSammen.dk 

 

Vil du være med i en strikkeklub? Så se her