Konfirmationsdagen - 

den helt store festdag, hvor familien samles til fest med konfirmanderne med god mad og så selvfølgelig konfirmationsgaver. Det er en spændende dag, hvor vi fejrer, at konfirmanderne konfirmerer/bekræfter deres dåb. Dengang de blev døbt med vand og Helligånd, og på den måde blev kristne, var der nogen, der svarede på deres vegne. Til konfirmationsgudstjenesten skal de stå på egne ben og konfirmere, at de fortsat ønsker at være kristne. Som kristen i et multikulturelt samfund har konfirmanderne valgt et kristent ståsted i livet i forhold til Gud og mennesker og hele jordklodens ve og vel for den sags skyld. Og der er nok at tage vare på. Konfirmanderne er den næste generation, som skal tage ansvar for vort samfund og de værdier, vort samfund bygger på. Værdier som demokrati, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, ligestilling imellem kønnene samt lige adgang til uddannelse og til at blive behandlet af vort sundhedsvæsen, uanset om man er rig eller fattig. I Vesten taler vi om, at mange af disse værdier er groet ud af det kristne trosgrundlag igennem århundreder, hvor enhver døbt skal færdes i verden i kærlighed til Gud, næsten og sig selv. Det kristne kærlighedsbud guider os i forholdet til det andet menneske uanset køn, race, religion eller politiske overbevisning. Alle mennesker er skabt i Guds billede, og skal som sådanne behandles som ligeværdige mennesker. Ikke alle kulturer og samfund har sådan et menneskesyn, hvor kvinder er ligestillet med mænd, hvor den fattige har de samme rettigheder som den rige, hvor den med de brede skuldre må bære de tungeste byrder, hvor den, der har mest, må betale for dem der ikke har så meget.

I Det Nye Testamente handler alle fortællingerne om Jesus Kristus. Han brugte det meste af sin tid på at være sammen med mennesker der havde mistet retningen i deres liv – alle dem udenfor, som dem indenfor ikke ville være sammen med. Dem som rangerede lavest i samfundet. Jesus vendte tingene på hovedet. Alt det, som betyder mest for mennesker som penge, magt og social status, betød ingenting i hans øjne. I Guds rige handler det ikke om at have flest penge, størst magt eller højest social status. I Guds rige handler det om helt andre ting som dette at elske Gud, næsten og sig selv. Det handler om tro og tillid. De værdier kan ikke måles i penge, men det er samtidig de værdier, der får det menneskelige frem i os mennesker og gør vore hjerte bløde, så de banker for medmennesket og hele klodens ve og vel.

Med den kristne livstydning sendes konfirmanderne videre i livet i håbet om, at de vil passe godt på andre mennesker, på sig selv og på jordkloden i tro, håb og kærlighed.

Merry Lisbeth Rasmussen