Valg til menighedsrådet i Sengeløse Kirke

blev afholdt d. 15. september 2020 i sognegården.

Klik her og se resultatet

Senest tirsdag den 13.  oktober 2020 kan der indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg. Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet i Sengeløse Sogn. Funktionsperioden er 4 år. En kandidatliste skal udfyldes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket og underskrives af 6 stillere. Kandidatlisten kan afleveres hos Lars Enghoff Jensen, Cathrinebergvej 8 B, Sengeløse 13. oktober kl. 18:30 - 19:00 eller efter aftale.