Søndag den 11. august kl. 10.00 holder vi endnu en dialoggudstjeneste i sognegården, Landsbygaden 68.

Under den traditionelle søndags gudstjeneste i kirken er der ikke tradition for, at menighed og præst går i dialog med hinanden. Alene kirkerummets indretning gør det vanskeligt at have en dialog. For at give plads til dialogen er gudstjenesten den 11. august flyttet over i sognegården. Her har menigheden mulighed for at gå i dialog med præsten om det, der siges i gudstjenesten. Måske er der noget man vil spørge om, eller noget man undrer sig over. Måske er der noget, man har oplevet, som man har lyst til at fortælle. I dagens evangelium siger Jesus: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.

Der findes altså sande og falske profeter, og det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilken ånd mennesker er drevet af. En falsk profet, som har evnen til at få folk til at følge sig, kan drive et land og et folk ud over kanten og ned i afgrunden. Et kendt og iøjnefaldende eksempel er Hitler. Løfter om storhed, tryghed, arbejde og velstand fik mennesker under 2. verdenskrig til at følge ham, og det fik katastrofale konsekvenser. Det er ikke ligegyldigt, hvilken motivation eller ånd mennesker er drevet af. Både de sande og de falske profeter findes alle vegne indenfor kulturen, samfund og politik og religion. Men hvordan kan vi se forskel? Når vi træder ind i et hus, kan vi mærke, hvilken ånd som gør sig gældende her. Er det en imødekommende og kærlig ånd? Eller er det en destruktiv og afstandtagende ånd?

Dialog

Trosfortælling

Livsfortælling

Kom og vær med og deltag i samtalen. Alle er velkomne. Man skal ikke være på en bestemt måde eller tro på en bestemt måde. Der er plads til os alle sammen. Både de af os: som tror på Gud, som tvivler, som måske tror på noget af det, men ikke det hele, som ikke tror, men måske godt kunne tænke sig at tro. I samtalerne må alt siges, men selvfølgelig i gensidig respekt.

Jeg glæder mig til at se jer! Kirkebilen kører.

Merry Lisbeth Rasmussen