Onsdag d. 24. april 2019, kl. 14:30

Museumsinspektør og middelalderarkæolog Susanne Outzen vil som oplæg til udflugten i maj give os et interessant indblik i dele af den middelalderhistorie, der karakteriserer Sct. Peders Klosterkirke i Næstved og Gavnø Slot. Klostret hørte til dominikanerordenen, og de første nonner blev overflyttet fra Sct. Agneskloster i Roskilde. Ved reformationen blev klostret ikke nedlagt med det samme, men fungerede indtil nonnerne efterhånden døde ud. Gavnøs historie flettes lidt sammen med Sct. Peders Klosterkirkes historie, som også er benediktinerklostrets historie. Benediktinerklostret hed Skovkloster, og i dag ligger Herlufsholm Skole på stedet i nogle af de samme bygninger. Næstved var en meget vigtig handelsby i middelalderen, hvilket resulterede i anlæggelsen af adskillige klostre: franciskanerkloster, dominikanerkloster og helligåndshus (stadig synligt) i byen og så de to nævnte klostre uden for byen. Mange tror fejlagtigt, at Vordingborg var en vigtig handelsby, men rigtig meget handel fra de nordtyske byer kom til Sjælland via Næstved.

Alle er velkomne og kirkebilen kører.

Medvirkende
Susanne Outzen
Sted
Sengeløse sognegård