Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Guds fred

Guds fred
Udgivet af Merry Lisbeth Hammer Rasmussen, tir d. 4. jan 2022, kl. 00:00
Kirkesiden i Sengeløse Nyt

Vi befinder os i skrivende stund i julemåneden. Juleaften nærmer sig. I danskernes bevidsthed er julen den største højtid på hele året. Vi vil gerne have, at det hele skal være så godt som muligt – især på en juleaften er der høje forventninger til, at stemningen skal være præget af juleglæde og julefred. Forventningen udspringer af dagens budskab, som er klart og livsomvæltende. Den vældige Gud, som Esajas kalder Fredsfyrsten, er kommet til verden i skikkelse af et lille barn i en stald i Betlehem. Og med Fredsfyrstens komme bringes Guds fred til ethvert menneske på denne jord. Guds fred er med dig, som har en urolig og tynget sjæl, og med dig, som er glad og lykkelig. Guds fred er med dig, som må leve uden at være elsket og derfor føler dig uelskværdig, og med dig, som er elsket og værdsat som den du er. Guds fred er med dig, som bebor en urolig egn, og med dig, som bor et fredfyldt sted på denne jord. Guds fred er med dig, hvor du end går og står. Den er kommet til hver sjæl på denne jord. Det er julens glade budskab. Lad derfor julefreden sænke sig. Den bedste jul er, når gudsfreden slår rod i vore hjerter, og vi slutter fred med alle de mennesker vi holder af, og dem vi ikke kan li´, og med vort eget liv sådan som det nu engang er. Jeg ved ikke, hvordan du har det med Guds fred. Måske kender du til at være grebet af Guds fred i små glimt, måske endda i perioder af dit liv. Måske oplever du den slet ikke, enten fordi du er en urolig og tynget sjæl, eller fordi du oplever, at din skæbne er hård: Fuld af tunge byrder, uforløste længsler, fravær af kærlighed, afsavn og tab af et menneske du elsker.  Jeg tror, der er mange mennesker, der oplever, at livet kan være sværere, end vi kan finde ud af. Vi vil gerne opleve mere af Guds fred, uden vi måske helt ved, hvad det betyder. Jeg forestiller mig, at Guds fred må have at gøre med en nærmest paradisisk tilstand. Den må føles som at blive grebet af den største glæde og lykke. Der er ingen konflikt, ingen uro, ingen uvenskab ingen uopfyldte længsler eller uforløst sorg og smerte. Alt er godt. Enhver negativ tanke er visket ud, de dårlige følelser er forvandlet til godhed, krigene er forstummet, ethvert mørke i verden og i min egen miserable sjæl er oplyst med Guds lys. Hvis det er sådan, Guds fred er, svarer den langt fra til den virkelighed, vi kender. Budskab og menneskers erfaring med en urolig verden modsiger hinanden.  Også på en juleaften som i år, hvor mange drømmer om den perfekte jul med glæde og fred og god julestemning. Der er på den ene side budskabet om den vældige Gud, Fredsfyrsten der lader sig føde julenat i skikkelse af et lille menneskebarn. Med barnet kommer gudsfreden ind i verden. Og på den anden side erfarer mennesket verden og livet ufredeligt og uretfærdigt. Mange mennesker har det svært. Der er - som Esajas beskrev verden og livet dengang - også i dag larmende støvletramp og bevæbnede mennesker der marcherer i takt. Der er Coronapandemi og klimaudfordringer, der spreder død og utryghed. Der er minkfarmere, der har måtte masseaflive deres dyrehold. Det er ind i den verden vi kender, hvor alt ikke er fryd og gammen, at budskabet lyder om Guds fred på jorden. Det fantastiske ved julens budskab er, at barnefødslen i Betlehem ophæver den vældige modsætning mellem Guds fred og verdens og menneskesindets ufred. Ikke sådan at forstå, at ufreden forsvinder. Men sådan at forstå at Guds fred har større magt end verdens og menneskesindets ufred. Med gudsbarnets komme til verden grundlægges en helt ny verdensorden, hvor Guds fred og retfærdighed skal herske til evig tid. Det kunne man ikke vide dengang, hvor gudebarnet endnu var et nyfødt barn.  Men efterhånden som han voksede til, stod det klart, at al magt i himlen og på jorden er givet til ham. Ikke til kejseren i Rom eller til magtfulde mænd i vor tid, og heller ikke til sygdom og død. Guddomsmagten kommer med gudebarnet, og han forvalter ikke sin magt for egen vindings skyld, men til at grundlægge en ny verdensorden med fred og retfærdighed. Og i den verdensorden er det ikke døden, der er den yderste grænse for menneskelivet, men opstandelsen. Det ved vi i dag, fordi vi kender hele historien om Jesu fødsel, hans liv, død og opstandelse. Julens budskab om gudefødslen og påskens budskab om hans opstandelse fra de døde, skal derfor forkyndes sammen. I den nye verdensorden har mennesket stadig sin frie vilje og magt. Men Gudebarnet har magt til at frelse hele verden. Der er menneskers historie om en ufredelig verden og et ufredeligt menneskesind, og så er der Guds historie, som skænker verden og ethvert menneske sin fred og retfærdighed. Vær derfor ikke bange. Frygt ikke, som Herrens engel sagde til hyrderne, da de kom ind fra marken for at se barnet. Det var de samme ord, englen sagde til de tre kvinder, der påskemorgen kom ud til Jesu grav og så, at han var opstået fra de døde. Budskabet er klart: Guds fred er med dig. Frygt derfor ikke. Verdens gang og menneskets historie er i Guds hånd. Så uanset hvor uroligt vort liv måtte være, kan vi hvile i tillid til, at alt er i Guds hånd. Det ender godt. Som det gik Jesus, skal det gå med dig og med mig – vi skal leve og dø, og til sidst skal vi opstå til evigt liv med Gud og de mennesker der er gået foran os. Frygt derfor ikke hvor mørkt det end ser ud. For gudebarnet er kommet, og da han voksede til sagde han om sig selv: Jeg er verdens lys, den som følger mig skal aldrig i evighed vandre i mørke. Er det så muligt at leve et menneskeliv med Guds fred i hjertet midt i en ufredelig verden og på trods af sorg og smerte?  Ja, hvis man kan gøre gudebarnets historie til sin egen i tillid til, at som det gik ham, skal det også gå mig. Og i tillid til at nu er nøden og døden overvundet, selvom den ikke er forsvundet. Guds fred omfatter visheden om, at verdens gang og menneskers liv er i Guds hånd, og det hele ender i opstandelsens lys, hvor alt er godt. Så må indgangen til denne juleaften være at fortælle om det glædelige budskab og give hans lys videre, så uanset hvor miserabel man føler sig, så får man rakt Guds fred som et lysende Paradis fuld af kærlighed. Jeg ønsker alle en rigtig glædelig og fredfyldt jul.